Zoek in de site...

Aboriginals in Australië: integratie, ja of nee?

Vrijwel vanaf het begin van de kolonisatie van Australië door Groot-Brittannië in 1788 is de vraag gesteld: ‘Hoe kunnen wij het beste omgaan met de oorspronkelijke bewoners van Australië, de Aboriginals? Is het verstandig om de Aboriginals afgescheiden van de Europees-Australische bevolking te laten leven, bijvoorbeeld in reservaten? Of moet er juist gestreefd worden naar integratie van de Aboriginals in de overheersende Europees-Australische samenleving?'

De afgelopen tweehonderd jaar heeft de Australische overheid het vraagstuk van de integratie van Aboriginal Australiërs op verschillende manieren benaderd.

In de negentiende eeuw besloot men de integratie van Aboriginals niet te bevorderen. In de zuidelijke staten van Australië werden Aboriginals van hun land verdreven en gedwongen te gaan leven in reservaten of bij missieposten. Die maatregelen, zo werd toen gedacht, zouden Aborigines beschermen tegen de door de kolonisatie zo veranderende samenleving: een samenleving - dacht men toen - waarin Aboriginals niet zouden kunnen functioneren. Voor de levenswijze van de Aboriginals - van oorsprong jagers en verzamelaars - had het gedwongen leven in reservaten echter verstrekkende en vaak onvoorziene gevolgen.

In de twintigste eeuw, vanaf de jaren vijftig tot de jaren zeventig, streefde de Australische overheid juist wel naar de integratie van Aboriginals, zogenaamd met behoud van de eigen identiteit. ‘Apartheid' maakte zo plaats voor de idealen van ‘assimilatie', ‘gelijkheid', en ‘mee doen'. Hoewel het bevorderen van de integratie een mooi streven leek, bleken er ook aan deze politiek veel nadelen te kleven. Voor het behoud van de eigen Aboriginal-identiteit was er in werkelijkheid bar weinig ruimte. ‘Anders-zijn' en ‘integratie' stonden op gespannen voet met elkaar. En misschien nog steeds...

Vandaag speelt het vraagstuk van de integratie van de Aboriginals in Australië nog altijd. Meer dan vroeger hebben de Aboriginals zelf een stem gekregen in de discussie. Over de voor- en nadelen van integratie wordt regelmatig gedebatteerd, zowel door Aboriginal- als niet-Aboriginal Australiërs.

Interessante vragen

Vragen die centraal staan bij dit thema zijn:

 • Wat kan integratie betekenen voor de welvaart van Aboriginals?
 • Vergroot integratie in de samenleving de kansen van de Aboriginal-bevolking, bijvoorbeeld binnen het onderwijs?
 • Biedt integratie de mogelijkheid voor de Aboriginals om verder bij te dragen aan en te delen in de economische bedrijvigheid?
 • Wat betekent integratie voor het behoud van Aboriginal-cultuur?
 • Wat betekent integratie voor het behoud van Aboriginal identiteit?
 • Kan het al dan niet bevorderen van integratie gezien worden als een vorm van racisme, of neokolonialisme?
 • Voor wie biedt integratie van Aboriginals de meeste voordelen: voor de Europees-Australische bevolking of voor Aboriginals zelf?
 • Integratie, ja of nee?
 • Wat denk jij?

Literatuur

 • Australian Bureau of Statistics. 2006. Chapter 2: Population Distribution and Structure. In Population Characteristics, Aboriginal and Torres Strait Islander Australians, pp.12-19. Canberra: Australian Bureau of Statistics.
 • Borsboom, Ad. Continuïteit en verandering: Hedendaagse levenswijze van de Aborigines in Arnhem Land. [8 pagina's]
 • Borsboom, Ad. De Aborigines van Australië: Verleden, heden en toekomst. [7 pagina's]
 • Borsboom, Ad. 1987. Koloniale geschiedenis van Australische Aborigines. In eds. A.Borsboom en J. Kommers, Processen van kolonisatie en dekolonisatie in de Pacific, pp. 221-244. Nijmegen: Instituut voor Sociale en Culturele Antropologie.
 • Altman, Jon. 2006. The Future of Indigenous Australia. Arena Magazine 84: 8-10.
 • Pearson, Noel. 2009. Our right to take responsibility [2000]. In Up from the mission: Selected writings, 143-171. Melbourne: Black Inc.

Links

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Sociale Wetenschappen.