Zoek in de site...

Kindertaal

kindertaal

Een kind krijgt geen taalles van zijn moeder en gaat ook niet naar school om taal te leren, maar ieder kind, zo lijkt het, leert moeiteloos zijn moedertaal. Rond het eerste jaar al gaat het kind echt praten en maakt het zijn eerste woordje, een gebeurtenis waar zijn ouders met spanning naar hebben uitgezien. Aan die eerste woordjes is heel wat gebrabbel en gebabbel vooraf gegaan. Na de eerste losse woordjes zal het kind woordjes gaan combineren in wat je de eerste zinnen zou kunnen noemen.
Opvallend aan kindertaal is dat het wel op volwassen taal lijkt, maar daar toch ook duidelijk van verschilt. Geleidelijk aan verliest de kindertaal zijn eigen kenmerken en gaat het steeds beter lijken op de volwassen taal. Een kind van vijf/zes spreekt zijn taal eigenlijk al op dezelfde manier als een volwassene. In dus ongeveer vier jaar tijd heeft het kind zijn moedertaal praktisch onder de knie.

Ouders zijn altijd hevig geïnteresseerd in de taalontwikkeling van hun kind en als jij ook meer wilt weten over hoe kinderen het presteren om in korte tijd hun moedertaal te leren beheersen, dan is dit een prima onderwerp voor je werkstuk.

Interessante vragen

 • Is het allereerste brabbelen en babbelen hetzelfde voor elk kind of wordt het beïnvloed door de taal die het kind hoort?
 • Zijn er speciale moeilijkheden voor kinderen bij het leren uitspreken van verschillende medeklinkers (bijvoorbeeld 'straat' is in kindertaal 'staa')?
 • Wat zijn de eerste woorden (pappa en mamma?)?
 • Hoeveel woorden per dag moet een kind eigenlijk leren?
 • Leert een kind taal door het imiteren van zijn ouders?
 • Kunnen ouders hun kind helpen bij het leren van een taal?
 • Is er een speciale manier waarop volwassenen tegen kinderen praten?
 • Hoe leren blinde of dove kinderen een taal?
 • Gaat de taalontwikkeling eigenlijk niet een leven lang door?
 • Welke klanken worden in moeilijke woorden door kinderen weggelaten? Is er verschil in de lengte van zinnen (gemeten in woorden) van kinderen van verschillende leeftijden?
 • Wat is een goede manier om te onderzoeken of kinderen meer woorden begrijpen dan ze zelf kunnen uitspreken?

Bronnen & Literatuur
Er zijn heel veel verschillende boeken geschreven over kindertaal, ook in het Nederlands.

 • Oetsiekoetsie: de meest gestelde vragen over taalverwerving en meertaligheid met als auteurs Verrips, Aarssen, Fikkert.
 • Verrips alleen heeft ook een boekje geschreven: De taal van je kind.
 • Op deze website stellen ouders vragen over taalverwerving, die door taalwetenschappers worden beantwoord.
 • Kennislink: op jacht naar kindertaal.
 • Kennislink: taalverwerving is betekenis zichtbaar maken.

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Letteren