Zoek in de site...

Randstadrail

randstadrailbrondeltametropolis

Het is al jaren bekend, Nederland slibt dicht. Elke dag staan er lange files op de toevoerwegen naar de Randstad. Dit is slecht voor de Nederlandse economie, want elke (vracht)auto die stilstaat kost geld. Daarom probeert de Nederlandse overheid de problemen aan te pakken. Bekende initiatieven hiertoe zijn rekeningrijden, carpoolen en spitsstroken.

Maar naast deze initiatieven die het autogebruik faciliteren zijn er ook initiatieven op het gebied van openbaar vervoer. Openbaar vervoer is milieuvriendelijker en maatschappelijk meer verantwoord dan het autogebruik. Veel gehoorde klachten over dit vervoer zijn dat het onbetrouwbaar is, dat het duur is en daarom geen alternatief is voor de auto.

Toch investeert de overheid ook in openbaar vervoer. En naast het ‘gewone’ openbare vervoer, verwacht men veel van het zogenaamde Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Een voorbeeld van Hoogwaardig Openbaar Vervoer is de aanleg van Randstadrail. Maar ook initiatieven zoals Phileas in Eindhoven behoren hiertoe. De vragen hieronder kunnen dan ook toegepast worden op elk Hoogwaardig Openbaar Vervoer initiatief in je eigen regio.

Interessante vragen

  • Wat houdt Hoogwaardig Openbaar Vervoer in? Waarin verschilt het van ‘gewoon’ openbaar vervoer?
  • Wat is Randstadrail?
  • Wat is lightrail? Waarin verschilt dit van trein en tram vervoer?
  • Hoe sluit Randstadrail aan op het bestaande netwerk van openbaar vervoerverbindingen?
  • Welke andere maatregelen neemt de overheid (gemeente, provincies en rijk) om openbaar vervoer te stimuleren?
  • In hoeverre kan openbaar vervoer als een vervanging van de auto functioneren?
  • Een klein onderzoek doen naar het aantal mensen dat met de auto en het aantal dat mensen dat met het openbaar vervoer naar hun werk gaan op je school of bij een bedrijf in de buurt. Vraag ze naar hun redenen hiervoor. Met deze antwoorden kun je misschien zeggen of dat Hoogwaardig Openbaar Vervoer succesvol wordt.

Links

Heb je vragen of wil je meer informatie over dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar pucofsociety@fm.ru.nl en dan word je in contact gebracht met de betreffende docent.

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Managementwetenschappen