Zoek in de site...

Besluitvorming in verspreide teams

Achtergrond

Dagelijks nemen mensen verschillende besluiten. Besluiten neem je in je privéleven maar ook in zakelijke omgevingen worden verschillende besluiten genomen. We nemen vaak meer besluiten dan dat we zelf echt realiseren. Wanneer er besluiten binnen organisaties worden genomen moeten de medewerkers vaak rekening houden met verschillende factoren. Zo moeten organisaties bijvoorbeeld rekening houden met hun klanten, medewerkers en aandeelhouders. Voor ingewikkelde kwesties worden in organisaties vaak projectgroepen op gezet. Een projectgroep bestaat uit mensen die verschillende functies binnen de organisatie vervullen. Deze teams worden ook wel verspreide teams genoemd. Uit eerdere testen is gebleken dat verschillende verspreide teams andere oplossingen aandragen voor hetzelfde probleem. Dit zou kunnen voortkomen uit mogelijke teamrelatie (de sociale kenmerken), de informatie voorziening tussen de medewerkers (de proceskenmerken) en/of het begrijpen van elkaar (de probleemkenmerken). Voor organisaties is het van belang om inzicht te krijgen in deze verschillende oplossingen die door verschillende teams worden aangedragen.

Interessante vragen

  • Welke verschillen doen zich voor tussen de teams op het gebied van sociale kenmerken tijdens het besluitvormingsproces?
  • Welke verschillen doen zich voor tussen de teams op het gebied van proceskenmerken tijdens het besluitvormingsproces?
  • Welke verschillen doen zich voor tussen de teams op het gebied van probleemkenmerken tijdens het besluitvormingsproces?

Links

Heb je vragen of wil je meer informatie over dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar pucofsociety@fm.ru.nlen dan word je in contact gebracht met de betreffende docent.

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Managementwetenschappen.