Zoek in de site...

Meer vrouwen in de volksvertegenwoordiging?

vrouwenvolksvertegenwoordigingpoliticologieIn maatschappelijke discussies, het politieke debat en wetenschappelijke literatuur komt de kwestie van politieke vertegenwoordiging en het aantal vrouwen dat daarvan deel uitmaakt vaak aan bod. De vraag of het niet beter zou zijn meer vrouwen in de volksvertegenwoordiging te hebben, neemt daarbij een prominente plaats in. Het vergroten van het aantal vrouwen in de volksvertegenwoordiging zou goed zijn voor het vertrouwen van burgers in de volksvertegenwoordigers en de communicatie met hen. Meer vrouwen in het parlement zouden daarnaast beter de specifieke belangen van vrouwen kunnen behartigen en beter hun ideeën, waarden en ervaringen kunnen verwoorden, een verfrissende invloed op de politieke agenda hebben en de focus van de politiek veranderen en bijdragen aan een meer efficiënt gebruik van menselijke bronnen en talenten. Daarnaast worden ook normatieve argumenten genoemd waarom er meer vrouwen in de volksvertegenwoordiging zouden moeten. Een gelijke verdeling van zetels zou rechtvaardiger zijn vanwege de gelijkheid en gelijkwaardigheid der sexen en bovendien meer recht doen aan het democratische principe en het politieke systeem meer legitimiteit verschaffen.

Naast de vraag óf er meer vrouwen deel zouden moeten uitmaken van de volksvertegenwoordiging  wordt ook vaak gedebatteerd over de mogelijke concrete maatregelen hoe dit in de praktijk bewerkstelligd kan worden. Zo kunnen kiesstelsels invloed hebben op het aantal vrouwen in de volksvertegenwoordiging, het veranderen van een kiesstelsel zou dus een mogelijke maatregel kunnen zijn.

Interessante vragen:

  • Kun je concrete maatregelen bedenken om meer vrouwen deel te laten uitmaken van de volksvertegenwoordiging?
  • Vind je zelf dat er meer vrouwen deel moeten uitmaken van volksvertegenwoordiging?
  • Wat zijn argumenten om meer vrouwen deel te laten maken van volksvertegenwoordiging?
  • Hoeveel vrouwen zitten er in Nederland in de tweede kamer? Is dit meer of meer dan in andere landen?
  • Welke verschillende kiesstelsels zijn er?
  • Hoe kan een kiesstelsel invloed hebben op het aantal vrouwen in de volksvertegenwoordiging?

Heb je vragen of wil je meer informatie over dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar pucofsociety@fm.ru.nl en dan word je in contact gebracht met de betreffende docent.

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Managementwetenschappen.