Zoek in de site...

Kroongetuigen

Een kroongetuige is een getuige in een strafproces die zelf verdachte is, maar bereid is om - in ruil voor een belonging van het Openbaar Ministerie - een verklaring tegen een of meer andere verdachten af te leggen. Wat vind je hier van? Vind je het een goede zaak dat het Openbaar Ministerie in Nederland gebruik kan maken van kroongetuigen? Of zou de overheid geen deals mogen maken met criminelen?

Interessante vragen

  • Hoe ziet de kroongetuigenregeling er in Nederland uit?
  • Wat is het standpunt van de Hoge Raad (hoogste Nederlandse rechter) met betrekking tot deze regeling?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van deze regeling?
  • Hebben andere landen ook een kroongetuigenregeling? Waarom wel of niet?
  • Waar zou de wetgever grenzen moeten trekken wanneer het gaat om een kroongetuigenregeling?

Literatuur

M.J. Borgers, G.J.M Corstens & T. Kooijmans, Het Nederlandse Strafproces, Kluwer: 2018.

J. Crijns et al., Collaboration with Justice in the Netherlands, Germany, Italy and Canada: A comparative study on the provision of undertakings to offenders who are willing to give evidence in the prosecution of others, WODC-rapport (2017). https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2725-collaboration-with-justice.aspx .

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Veroordeling-Passage-verdachten-blijven-in-stand.aspx .