Zoek in de site...

De positie van het slachtoffer

Tot ongeveer 1990 had het slachtoffer een beperkte rol binnen het straf(proces)recht. De rol van het slachtoffer bleef beperkt tot de rol van aangever of getuige. Zowel nationaal, als internationaal, is discussie ontstaan omtrent de positie van het slachtoffer binnen het straf(proces)recht. Deze discussie heeft geleid tot grote veranderingen binnen het Nederlandse straf(proces)recht ten aanzien van de rol van het slachtoffer. Zo heeft het slachtoffer onder andere recht op informatie over de strafrechtelijke procedure, recht op (informatie over de mogelijkheden van) schadevergoeding binnen het strafproces, recht om stukken toe te voegen aan het strafdossier, en kan het slachtoffer gebruik maken van zijn spreekrecht.

De vraag is of deze ontwikkeling wenselijk is. Zo stelde Vrieze, de oud-president van de rechtbank Zutphen, dat de achterliggende gedachten van het straf(proces)recht niet verenigbaar zijn met een prominente rol voor het slachtoffer binnen het strafproces. Het straf(proces)recht draait, aldus Vrieze, om het vaststellen van de schuld of onschuld van de verdachte en heeft niet als doel slachtoffers te troosten, dan wel de slachtoffers te begeleiden bij hun rouwproces. Wolf is, echter, van mening dat de ontwikkelingen omtrent de rechten van het slachtoffer van toevoegende waarde zijn voor het strafproces. Wolf stelt namelijk dat juist door de huidige rol van het slachtoffer binnen het strafproces de rechter beter inzichtelijk kan krijgen welke gevolgen het gepleegde misdrijf heeft gehad voor het slachtoffer en/of de maatschappij. Of de doorgevoerde ontwikkelingen wenselijk of onwenselijk zijn geweest voor het straf(proces)recht zal de toekomst uitwijzen.

Interessante vragen:

  • Wat is de huidige positie van het slachtoffer binnen het straf(proces)recht?
  • Wat zijn de achterliggende redenen geweest om de positie van het slachtoffer binnen het straf(proces)recht uit te breiden?
  • Wat is het doel van het straf(proces)recht?
  • Wat vind jij van de huidige positie van het slachtoffer binnen het straf(proces)recht?
  • Wat zijn de gevolgen van een strafbaar feit voor het slachtoffer?
  • Zou mediation het slachtoffer helpen in zijn of haar rouwproces?

Literatuur en links: