Zoek in de site...

Module: Bronnen

In deze module vind je lesmateriaal, literatuur en websites om je te helpen met het zoeken, verwerken en vermelden van bronnen in je profielwerkstuk.

Lesmateriaal

Hand-out 1 (pdf, 256 kB): ‘Bronnenonderzoek: wat is het, waarom en hoe doe ik het?’
Hand-out 2 (pdf, 289 kB): ‘Hoe verzamel ik mijn bronnen?’
Hand-out 3 (pdf, 277 kB): ‘Hoe analyseer en interpreteer ik mijn bronnen?’
Hand-out 4 (pdf, 373 kB): ‘Hoe verwerk ik bronnen in mijn tekst?’

Meer weten?

Literatuur

Ackermann, M., Osseweijer, E., Schmidt, H., Molen, H. van der & Wal, E. van der (2012). Zelf leren schrijven. Den Haag: Boom Lemma.
Jong, J. de (2011). Handboek academisch schrijven: In stappen naar een essay, paper of scriptie. Bussum: Coutinho.

Schoordijk, F. & Goosen, M. (2014). Basisvaardigheden Academisch Schrijven.  Bussum: Couthino.

Websites

E-learning tips voor het zoeken en verwerken van bronnen door Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit
Basiscursus Literatuuronderzoek
door Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit
Vijf onderzoeksmethodes
door Hogeschool Rotterdam
Verwijzen naar literatuur volgens APA-normen
Taaladvies over literatuurlijsten