Zoek in de site...

Module: Hoofd- en deelvragen

In deze module vind je tips, lesmateriaal en literatuur om je te helpen relatief snel geschikte hoofd- en deelvragen te formuleren. Heldere hoofd- en deelvragen geven structuur aan je onderzoek en de tekst.

Lesmateriaal

Een goede hoofdvraag:

  • is onderzoekbaar
  • is interessant
  • past binnen een deelgebied van het profiel of vak
  • geeft specifiek genoeg weer waar het onderzoek precies over gaat
  • omvat alle onderwerpen die in het onderzoek voorkomen en niet meer dan dat

Hand-out 1 (pdf, 342 kB): ‘Welke typen hoofdvragen kan ik gebruiken?’

Bij elk type hoofdvraag kan een aantal voor de hand liggende deelvragen gesteld worden. Goede deelvragen:

  • zijn alle vragen die nodig zijn om de vraag te beantwoorden
  • zijn alleen die vragen die nodig zijn om de vraag te beantwoorden
  • passen bij het type hoofdvraagdat gesteld wordt

Hand-out 2 (pdf, 151 kB): ‘Hoe maak ik deelvragen die passen bij mijn hoofdvraag?’

Formuleer voorlopige antwoorden op de hoofd- en deelvragen. Zo wordt duidelijk of je vragen onderzoekbaar zijn.

Hand-out 3 (pdf, 418 kB): ‘Voorlopige antwoorden op de hoofdvraag en deelvragen bedenken: waarom en hoe?’

Meer weten?

Literatuur

Dirven, J. & Haag, E. (2008). Schrijven in stappen: Handboek voor de verslaglegging van literatuuronderzoek. Utrecht: Lemma.
Jong, J. de (2011). Handboek academisch schrijven: In stappen naar een essay, paper of scriptie. Bussum: Coutinho.