Zoek in de site...

Module: Innerlijke structuur

In deze module vind je lesmateriaal, literatuur en websites om je te helpen met het stapsgewijs ordenen van informatie en zo te komen tot een logisch gestructureerde tekst.

Lesmateriaal

Hand-out 1 (pdf, 148 kB): ‘Hoe maak ik een tekstplan?’
Hand-out 2 (pdf, 136 kB): ‘Hoe schrijf ik een snelle eerste versie?’
Hand-out 3 (pdf, 133 kB): ‘Hoe structureer ik mijn tekst?’
Hand-out 4 (pdf, 156 kB): ‘Welke controlevragen kan ik stellen?’

Meer weten?

Literatuur

Dirven, J. & Haag, E. (2008). Schrijven in stappen. Handboek voor de verslaglegging van literatuuronderzoek. Utrecht: Lemma.
Jong, J. de (2011). Handboek academisch schrijven. In stappen naar een essay, paper of scriptie. Bussum: Coutinho.

Websites

Theoretische achtergrond van effectieve structurering van Adolescent Literacy (Engelstalig)
Schrijftips van Academisch Schrijfcentrum Nijmegen
Studiemateriaal Handboek academisch schrijven (De Jong, 2011) 
Algemene tips over het structureren van tekst door RU Groningen
Vaste tekststructuren zoals gepresenteerd in het handboek Leren Communiceren (Steehouder e.a., 2016)
Online taaladviespunt door HvA en UvA