Zoek in de site...

Module: Stijl

In deze module vind je lesmateriaal, literatuur en websites om je te helpen met het kiezen van de juiste formuleringen om een begrijpelijk, aanvaardbaar en prettig leesbaar PWS te schrijven.

Lesmateriaal

Hand-out 1 (pdf, 163 kB): ‘Hoe schrijf ik objectief en onpersoonlijk?’
Hand-out 2 (pdf, 155 kB): ‘Hoe schrijf ik formeel, concreet en zakelijk?’
Hand-out 3 (pdf, 173 kB): ‘Hoe schrijf ik begrijpelijk, aantrekkelijk en correct?’

Meer weten?

Literatuur

Ackermann, M., Osseweijer, E., Schmidt, H., Molen, H. van der & Wa, E. van der (2012). Zelf leren schrijven. Den Haag: Boom Lemma.
Burger, P. & Jong, J. de (2009). Handboek Stijl: Adviezen voor aantrekkelijk schrijven, 2e druk. Den Haag: Sdu Uitgevers.
Jong, J. de (2011). Handboek academisch schrijven: In stappen naar een essay, paper of scriptie. Bussum: Coutinho.

Schoordijk, F. & Goosen, M. (2014). Basisvaardigheden Academisch Schrijven. Bussum: Coutinho.

Websites

Taaltips van Academisch Schrijfcentrum Nijmegen
Algemene tips over het schrijven van tekst door RU Groningen
Taaladviesdienst van Onze Taal