Zoek in de site...

Module: Uiterlijke structuur

In deze module vind je lesmateriaal, literatuur en websites om je te helpen met het zichtbaar maken van de structuur van de tekst met behulp van signaalwoorden, kernzinnen en verbindingszinnen.

Lesmateriaal

Hand-out 1 (pdf, 178 kB): ‘Hoe maak ik de structuur van mijn tekst zichtbaar?’
Hand-out 2 (pdf, 168 kB): ‘Welke verwijswoorden en signaalformuleringen kan ik inzetten?’
Hand-out 3 (pdf, 164 kB): ‘Hoe geef ik in elke alinea de kernzin aan?’

Meer weten?

Literatuur

Dirven, J. & Haag, E. (2008). Schrijven in stappen: Handboek voor de verslaglegging van literatuuronderzoek. Utrecht: Lemma.
Jong, J. de (2011). Handboek academisch schrijven: In stappen naar een essay, paper of scriptie. Bussum: Coutinho.

Websites

Schrijftips van Academisch Schrijfcentrum Nijmegen
Algemene tips over het structureren van tekst door RU Groningen.