Zoek in de site...

Profielwerkstukstarter op school

Het profielwerkstuk is voor scholieren een belangrijk onderdeel in de voorbereiding op hun vervolgopleiding in het WO. Het Radboud Pre-University College of Society biedt scholieren daarom allerlei informatie voor hun profielwerkstuk, maar helpt ook docenten bij de profielwerkstukbegeleiding. Scholen blijken namelijk vaak te worstelen met het profielwerkstuk. Hoe bereid je scholieren bijvoorbeeld voor op het profielwerkstuk en hoe beoordeel je profielwerkstukken met verschillende profielen? Het Radboud Pre-University College of Society helpt hier graag mee.

Oplossing op maat

In samenwerking met het Pre-University College of Science van de Radboud Universiteit Nijmegen biedt het Radboud Pre-University College of Society scholen de mogelijkheid de start van het profielwerkstuk stevig aan te pakken. Een 'profielwerkstukstarter', hoe werkt het?

Het Profielwerkstukpakket omvat het volgende:

  • Twee inspirerende lezingen (EM/CM en NT/NG)Lezing PWS Puc van onderzoekers over het doen van wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit. De lezingen vinden plaats op jouw school, op de universiteit of online. Het doel van de lezing is onder andere het belang benadrukken van het PWS in het licht van de overstap naar een universitaire vervolgopleiding.

  • Als de leerlingen hebben nagedacht over hun onderwerp en image puc kickstarter onderzoeksvragen, is het tijd voor speeddate-sessies met onze (veelal master-)studenten. De studenten kunnen vragen van leerlingen beantwoorden, tips geven over bronnen, onderzoek, het afbakenen van hun onderwerp en het formuleren van hoofd- en deelvragen. Na de speeddate gaan de leerlingen direct zelf aan de slag met deze tips. In de meeste gevallen kunnen de leerlingen twee of zelfs meer keer met een student spreken. De speeddates vinden plaats op jouw school of online.

Maatwerk?

Misschien is voor jouw school een andere insteek nodig. Het Radboud Pre-University College of Society bespreekt dan graag samen de wensen om een offerte op maat op te stellen.

Neem contact met ons op!

Wil je de Profielwerkstukstarter voor jouw school aanvragen of een offerte ontvangen? Stuur dan een e-mail naar pucofsociety@let.ru.nl of bel ons op 024-3611185.