Zoek in de site...

Thematours

Informatie over de bijeenkomsten:

  • 11 februari, 14.00 uur verzamelen in het café van LUX Nijmegen (Mariënburg 38 – 39)
  • 8 april, 14.00 tot 16.15 uur Maria Montessorigebouw, MM 04.650 (Thomas van Aquinostraat 4, Nijmegen).

Ben jij benieuwd hoe een college op de universiteit er aan toe gaat en vind je het leuk je te verdiepen in een maatschappelijk vraagstuk? Tijdens de Thematours van het Radboud Pre-University College of Society kun je je als vwo'er twee middagen lang onderdompelen in een maatschappelijk thema.

Dit thema wordt onder de loep genomen door wetenschappers van verschillende disciplines, zoals rechten, economie, management, geschiedenis of psychologie. Op deze manier kun je kennismaken met de verschillende wetenschappen die de Radboud Universiteit te bieden heeft en ontdekken op welke wijze deze wetenschappers onderzoek doen.

Thematour 'Levenslust en doodsangst'

Het International Science Filmfestival Nijmegen (LUX) organiseert in samenwerking met Radboud Pre-University College of Society de Thematour 'Levenslust en doodsangst'.

Programma

11 februari 2022 – LUX Nijmegen: 14.00 – 16.00/16.30 uur

Het filmfestival vertoont speciaal voor scholieren van 4, 5 en 6 vwo: Pig Heart. Na deze korte film wordt deze met de scholieren besproken: Wat heb je gezien?

Pig Heart: Geregisseerd door: Artjom Baranov. With Matilda Ott, Esther Maria Pietsch, Natalia Rudziewicz en Anuk Steffen. (30 minuten)

Elli is thirteen years old and she suffers from a heart disease. She will die soon but there is no donor heart in sight. But there is a new hope: the doctors want to transplant a pig heart with her DNA. It's her last chance. But she refuses. She is vegan and there is no way another living creature is going to die for her. Her mother, Maja, is willing to do literally anything to convince her to take the heart.

Aansluitend lezing door Jeroen Linssen

Prof. dr. Jeroen Linssen: Dier-ethiek in bio-politieke tijden

‘We leven ontegenzeglijk in bio-politieke tijden. De politieke macht is vandaag vooral een macht over het leven. Als de politiek al een opdracht heeft, dan is dat de opdracht om de burgers een lang en gezond leven te bezorgen. Natuurlijk moeten we daarvoor ook zelf verantwoordelijkheid nemen (niet roken, minder drinken, niet teveel eten, sporten), maar de overheid heeft minstens de taak om het gezondheidspeil op niveau te houden, liefst nog een beetje te verbeteren. Vandaar wordt er heel veel geld gestopt in domeinen zoals de gezondheidszorg, de geneeskunde en de farmacie. Binnen die domeinen wordt heel vaak gebruik gemaakt van dierproeven en onderzoek naar transplantaties van dierorganen. We leven echter ook in een tijd van de furore van de dier-ethiek. Veel meer dan voorheen zijn we ons bewust van het feit dat ook dieren kunnen lijden, dat dieren gevoel hebben, en dat ze daarom in zekere zin ook rechten hebben. Ik wil -zoals de film Pig Heart heel mooi laat zien- dat de bio-politiek en de dier-ethiek op gespannen voet met elkaar staan. Ik zal beginnen met een korte introductie over wat bio-politiek eigenlijk inhoudt. Daarna zal ik een viertal posities uit de dier-ethiek behandelen. Ik wil samen met de scholieren onderzoeken welke van die vier posities het meest plausibel is. Ten slotte keren we terug naar de film en vragen ons af of de afloop wel een happy end genoemd kan worden.’

8 april 2022 – RU campus: 14.00 – 16.00/16.30 uur

Prof dr. Enny Das - Tragische films en de kracht van ontroering. Waarom kijken we graag naar films over de dood?

‘In deze lezing wil ik scholieren laten zien wat de effecten zijn van het kijken naar tragische films: is het bijvoorbeeld zo dat als je kijkt naar een film als Pig Heart, dit jou meer 'levenslust en doodsangst' geeft? Hoe kan het dat mensen doorgaans hun angst voor de dood onderdrukken, maar wel graag kijken naar films waarin de dood vaak een belangrijke rol speelt? Zelfs in kinderfilms gaat er vaak iemand dood, de vader van Simba, de moeder van Bambi! Leren dergelijke films de kijker iets, en zo ja, wat dan?

Dr. Anke Tonnaer – Vermarkting van het menselijk lichaam

“Vermarkting van het menselijk lichaam” zoals onderzocht in de antropologie is het thema van deze lezing. Hoe hangt commodificering van het menselijk leven samen met wat de film laat zien en wat doet dat met onze sociaal-culturele ideeën over wat een mens is? Mag je handel drijven in organen, bloed en ander weefsel, tegen welke prijs? Kun je de waarde van een mens in geld uitdrukken? De verweving van medische technologie met het steeds verder fragmenteren van een mens (biologisch reductionisme) staat in verbinding met mondiale situaties van ongelijkheid (denk aan slavernij, illegale donorhandel, etc). De scholieren worden door Anke dus meegenomen in hoe “levenslust en doodsangst” met een prijs komt, die voorbij het individu gaat.

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met: