Zoek in de site...

Filosofie - Prof. dr. Jan Bransen - Quarantaine Colleges

Jan Bransen is hoogleraar Filosofie en onderzoekt de begrippenkaders die ten grondslag liggen aan ons alledaagse mensbeeld, waarin wij onszelf beschouwen als rationele, autonome en moreel verantwoordelijke individuen. Daarbij geeft hij bijzondere aandacht aan de betekenis van actueel gedragswetenschappelijk onderzoek voor deze begrippenkaders en hij concentreert zich op: de aard en betekenis van beweegredenen, keuzevrijheid en morele verantwoordelijkheid de rol en ontwikkeling van zelfkennis de gedragswetenschappelijke interpretatie van de kindertijd.

Wat doet een wetenschapper met beweringen?


Wat doet een wetenschapper met vragen en antwoorden?


Wat doet een wetenschapper met een hypothese?


Wat doet een wetenschapper met experimenten?


Wat doet een wetenschapper met bewijsmateriaal?