Zoek in de site...

Politicologie - Prof. dr. Bertjan Verbeek

Bertjan Verbeek verricht landenvergelijkend onderzoek naar (crisis)besluitvorming in buitenlands beleid. Daarbinnen richt hij zich op de volgende gebieden: de invloed van binnenlandse politiek, met name populisme, op buitenlands beleid, de rol van internationale organisaties tijdens crises en het leervermogen van overheden tijdens en na crises.

Waarom zal er altijd oorlog zijn?


Waarom zijn er nu meer oorlogen binnen landen dan tussen landen?


Waarom kunnen politici niet meer helder nadenken tijdens een crisis?


Hoe verkopen politici een oorlog aan hun achterban?


Waarom grijpen de Verenigde Naties niet vaker in bij conflicten?