Zoek in de site...

Taal- en letterkunde - Prof. dr. Marc van Oostendorp - Quarantaine Colleges

Marc van Oostendorp is hoogleraar 'Nederlands en Academische communicatie' aan de Radboud Universiteit. Hij is werkzaam bij de afdeling Nederlandse Taal en Cultuur en geeft daar colleges over taalwetenschap en taalbeheersing. Daarnaast is hij verbonden aan Radboud In'to Languages, het talencentrum van de universiteit, waar onderzocht wordt hoe academici beter kunnen communiceren - met elkaar en met de buitenwereld.

Fonologie is de tak van de taalwetenschap die de klanken van taal bestudeert.

Wat is fonologie? (deel 1)


Wat is fonologie? (deel 2)


Wat is fonologie? (deel 3)