Personeelsvereniging Radboud
Zoek in de site...

Privacyverklaring PV Radboud

Welke persoonsgegevens verwerkt PV Radboud?

PV Radboud kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van PV Radboud en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan PV Radboud verstrekt. PV Radboud kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- voor- en achternaam en voorletters
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- geslacht
- geboortedatum
- personeelsnummer
- bankrekeningnummer (bij het afgeven van een machtiging)

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

PV Radboud verwerkt persoonsgegevens om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen of indien dit niet mogelijk is om telefonisch contact met je op te kunnen nemen. Daarnaast kan PV Radboud jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst van opdracht, zoals bijvoorbeeld het afsluiten van het lidmaatschap van PV Radboud of bij deelname aan een door ons georganiseerde activiteit of evenement.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

PV Radboud bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met je tot stand komt.
Na beëindiging van een afgesloten overeenkomst worden de betreffende gegevens bewaard conform de wettelijke bewaartermijnen.

Met wie delen wij deze gegevens?

PV Radboud verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onder derden kunnen worden verstaan: a. docenten. b organisatoren van activiteiten en evenementen. c. bestuurders van PV-verenigingen waarin jij actief bent.

Websitebezoek, cookies en Google Analytics

De website van PV Radboud wordt gehost door de Radboud Universiteit. Lees hier het beleid ten aanzien van het bijhouden van gegevens betreffende websitebezoek, cookies en Google Analytics.

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pvradboud.nl. PV Radboud zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging

PV Radboud neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PV Radboud maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door PV Radboud verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact ons op via info@pvradboud.nl.

Nijmegen, 22 mei 2018
PV Radboud

Postadres:
Postbus 9101
6500 HB NIJMEGEN

Bezoekadres:
René Descartesdreef 21
6525 GL NIJMEGEN

T: 024-361 71 86
E: info@pvradboud.nl

Inschrijvingsgegevens handelsregister Kamer van Koophandel:
- KvK-nummer: 40144189
- Statutaire naam: Personeelsvereniging Radboud Universiteit en Radboudumc