Personeelsvereniging Radboud
Zoek in de site...

Statuten, beleidsplan, jaarverslag en formulieren

Statuten

PV Radboud is een vereniging met eigen statuten en een huishoudelijk reglement. De laatste versie van de statuten is van 17 juni 2020, van het huishoudelijk reglement 1 januari 2021. Je kunt de statuten en het huishoudelijk reglement (pdf, 2 MB)hier inzien.

Beleidsplan

Een keer in de vier jaar stelt het bestuur van PV Radboud een beleidsplan op. Benieuwd naar het actuele beleidsplan? Je downloadt het hier: Beleidsplan.

Jaarverslag

Het jaarverslag van PV Radboud wordt jaarlijks voorgelegd aan en goedgekeurd door de Verenigingsraad. Het jaarverslag van 2022 kun je hier downloaden. Ben je geïnteresseerd in oudere jaarverslagen? Stuur dan een bericht naar info@pvradboud.nl

Handboek Goed Bestuur

Sinds 2021 zijn verenigingen en stichtingen verplicht om in het kader van de Wet Bescherming en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) een handboek Goed Bestuur op te stellen. Het handboek van PV Radboud (pdf, 650 kB)kun je hier inzien (pdf, 650 kB).

Declaratieformulier

Heb je een activiteit georganiseerd namens PV Radboud en wil je iets declareren? Gebruik dan dit declaratieformulier. Je kunt het downloaden, invullen en vervolgens digitaal opsturen naar info@pvradboud.nl