Personeelsvereniging Radboud
Zoek in de site...

Terugblik PV Eindejaarsbijeenkomst en samenvatting speech Dirk Ruiter

Op 14 december organiseerde het bestuur van PV Radboud een eindejaarsbijeenkomst voor alle actieve vrijwilligers en iedereen die anderszins betrokken is bij PV Radboud. Tijdens deze bijeenkomst hield voorzitter Dirk Ruiter een speech. Hieronder een korte samenvatting:

Allereerst bedankte Dirk Ruiter de vrijwilligers die dit jaar afscheid namen - Anton Swaneveld, Mieke van Hulsel, Maria Robbers en Reijer Goettsch - voor hun jarenlange trouwe inzet. Een speciaal woord van dank ging uit naar de leden van de sinterklaascommissie Gabrielle Bakhuis en Mark van Boxtel die ondanks onderbezetting een geweldige viering wisten te organiseren.

Ter ere van het afscheid van Reijer Goettsch werd in juli een minisymposium georganiseerd met als onderwerp “Vrijwilligers op de campus.” Dit symposium vormde de aftrap voor de viering van het vijftigjarige bestaan van PV Radboud. Het centrale thema van de nog te organiseren lustrumactiviteiten zal “Persoonlijk Leiderschap” zijn. Dirk Ruiter kondigde in zijn speech aan dat er inmiddels een lustrumcommissie is ingesteld die het lustrum verder vorm zal gaan geven.

Na samenspraak met de Verenigingsraad heeft het bestuur besloten om in de loop van 2018 een nieuw beleidsplan op te stellen met aandacht voor de visie/missie van de PV, de huidige activiteiten, en de toekomst. Gekozen wordt voor een bottom-up benadering, waarbij middels focusgroepen relevante informatie vanuit alle PV-stakeholders wordt verkregen. Voor de implementatie hiervan wordt een stuurgroep ingesteld, die in nauw overleg met een projectleider de ontwikkeling van het nieuwe beleidsplan ter hand zal nemen.

Aan het einde van de speech opende Dirk Ruiter de speciale lustrum-expositie van Fotoclub Flash met als thema “PV in beeld”. Deze expositie is de komende maanden nog te bezichtigen in Villa Oud Heyendael.