Personeelsvereniging Radboud
Zoek in de site...

Conditietraining op donderdag

Sporten

Wat?

De conditietraining op donderdag is speciaal voor PV Radboud Senioren.

Wanneer?

Op donderdag is er conditietraining voor senioren van 10.00 - 11.00 uur in Multi Zaal 1, 2 of 3 (kan variëren) in het Radboud Sportcentrum (RSC). Aansluitend drinken we koffie.

Aanmelden?

Er is op dit moment beperkt ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Heb je belangstelling voor de conditietraining? Neem dan eerst contact op met de contactpersoon voor deze training.

De definitieve aanmelding loopt via het PV-bureau.

Contact

De contactpersoon voor conditietraining is Ad Verhoeven (tel. 06 2553 7797).

Algemene vragen? Neem contact op met het PV-bureau.

Sportbijdrage

De jaarbijdrage 2024 (van januari t/m december) voor leden van PV Radboud is € 95,-. Voor niet-PV-leden bedraagt de jaarbijdrage € 110,- per jaar.

Er geldt een opzegtermijn van twee maanden. Let op: het lidmaatschap loopt voor de conditietraining van januari tot en met december.