Personeelsvereniging Radboud
Zoek in de site...

Conditietraining op donderdag

Sporten

Wat?

De conditietraining op donderdag is speciaal voor Radboud Senioren (maar ook voor andere senioren voor zover er ruimte is).

Wanneer?

Op donderdag is er conditietraining voor senioren van 10.00 - 11.00 uur in Multi Zaal 1, 2 of 3 (kan variëren) in het Radboud Sportcentrum (RSC) (met uitzondering van vakantieperiodes van het RSC).
Aansluitend drinken we koffie in het Sportcafé.

Aanmelden

Er is voldoende ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Instappen kan op elk moment in het jaar. Nieuwe deelnemers mogen gratis kennismaken.

Heb je belangstelling voor de conditietraining? Neem dan contact op met de contactpersonen voor kennismaking met de training, de groep en de trainer.

De definitieve aanmelding loopt via het PV-bureau.

Contact

De contactpersoon voor conditietraining is Ad Verhoeven (tel. 06 2553 7797)

Algemene vragen? Neem contact op met het PV-bureau.

Sportbijdrage

De jaarbijdrage 2022 (van januari t/m december) voor leden van PV Radboud is € 95,-. Voor niet-PV-leden bedraagt de jaarbijdrage € 110,- per jaar.

Er geldt een opzegtermijn van twee maanden. Let op: het lidmaatschap loopt voor de conditietraining van januari tot en met december.