Personeelsvereniging Radboud
Zoek in de site...

Gezocht: Aandachtsvelders Communicatie en Evenementen

Datum bericht: 10 mei 2022

De Commissie Radboud Senioren, de tak van PV Radboud die activiteiten organiseert voor gepensioneerde medewerkers, is op zoek naar twee nieuwe aandachtsvelders!
Als aandachtsvelder maak je deel uit van de Commissie Radboud Senioren en neem je deel aan de vergaderingen van de commissie. Waar mogelijk ben je ook aanwezig bij andere officiële bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld het halfjaarlijks coördinatorenoverleg en de Nieuwjaarsreceptie. Je hebt recht op een vergoeding voor je commissiewerk conform de daarvoor vastgestelde bedragen. Gemaakte onkosten die met de werkzaamheden gepaard gaan kunnen conform de begroting gedeclareerd worden

Wij zijn op dit moment op zoek naar:

Aandachtsvelder COMMUNICATIE

De aandachtsvelder Communicatie is verantwoordelijk voor de communicatie vanuit de Commissie RS naar de seniorleden van de PV Radboud.

Specifieke taken:

  • Opstellen nieuwsberichten en verzorgen van plaatsing op de website en in de nieuwsbrief van PV Radboud;
  • Bewaken kwaliteit en effectiviteit van communicatie naar de doelgroep. Voorstellen en uitvoeren van verbeteracties;
  • Zelfstandig doorvoeren van verbeteringen of aanpassingen op de website;
  • Opstellen jaarplan communicatie Radboud Senioren in overleg met Commissie, directeur en communicatiemedewerker.

Aandachtsvelder EVENEMENTEN

De aandachtsvelder Evenementen is verantwoordelijk voor de organisatie van de evenementen die vanuit de Commissie RS worden verzorgd voor de seniorleden.

Specifieke taken:

  • 10 keer per jaar organiseer je een bijeenkomst met een thema, waartoe een spreker/gids wordt uitgenodigd die een presentatie gaat verzorgen dan wel een programma op locatie verzorgt. De bijeenkomsten staan bekend onder de naam SOOS en worden in principe georganiseerd in de Villa Oud Heyendael. Belangstellende leden kunnen zich hiervoor telkens aanmelden;
  • Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de traditionele Kerstviering in samenwerking met de andere Commissieleden.

Interesse?

Lijkt het je leuk om als aandachtsvelder communicatie of evenementen aan de slag te gaan binnen de Commissie Radboud Senioren? Laat het ons weten! Stuur een mail naar Wim Brand, Voorzitter Radboud Senioren (wbrand2@gmail.com).