Personeelsvereniging Radboud
Zoek in de site...

Bestuur en organisatie Radboud Senioren

De Radboud Senioren zijn onderdeel van de Personeelsvereniging Radboud. Deze senior-leden hebben daarom op verschillende manieren een plek binnen de organisatie van de PV.

Commissie Radboud Senioren

De Commissie is het 'bestuur' van de Radboud Senioren, en door middel van haar voorzitter gekoppeld aan het Managementteam van de PV.  De Commissie Radboud Senioren organiseert samen met de activiteiten-coördinatoren diverse activiteiten voor álle leden van PV Radboud.

Een vraag, opmerking of notitie aan de Commissie? gebruik dan dit formulier.

Commissieleden
W. (Wim) Brand: voorzitter, verantwoordelijk voor financiële zaken met de aandachtsvelden communicatie (redactie) en welzijn
• N. (Nora) de Vries-Jonker: secretaris, aandachtsveld interne communicatie
• vacature: aandachtsvelden SOOS-presentaties en kerstviering
H.H.M.A. (Ineke) Wienen: aandachtsvelden dagtochten en excursies, meerdaagse reis, SOOS-presentaties
 vacature: aandachtsveld communicatie

De commissie zelf vergadert eens per anderhalve maand. Op de agenda staat jaarlijks de bespreking van alle activiteiten en het beleid.

Radboud Senioren en de verenigingsraad

De Verenigingsraad (VR) is het hoogste orgaan van PV Radboud. De VR controleert het bestuur van de vereniging volgens de regels van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Lees meer over de organisatie van PV Radboud.

De Verenigingsraad bestaat uit kiesgroepen, waar leden van Radboud Senioren ook zitting hebben. Onder de VR valt ook de kiesgroep Radboud Senioren, bestaande uit:
 Thea Hofs
Jan van Boekholt

Data 2024

Commissie Radboud Senioren van 10.00 - 11.30 uur:

dinsdag: 16 januari, 27 feb, 9 april, 21 mei, 2 juli, 20 augustus, 1 oktober en

12 november

Coördinatorenoverleg van 10.00 - 11.30 uur:

woensdag 20 maart en woensdag 23 oktober