Personeelsvereniging Radboud
Zoek in de site...

Coördinatoren

De activiteiten van de Radboud Senioren (voor sport, cultuur, welzijn of bestuurlijk) worden ontwikkeld en draaiende gehouden door coördinatoren.

De coördinatoren zijn vrijwilligers, die een bepaalde activiteit als hun aandachtsgebied hebben, informatie verstrekken over die activiteit en contact onderhouden met de Commissie Radboud Senioren over die activiteit.
Hun namen zijn vermeld bij de activiteit die ze (mede) organiseren.

Tweemaal per jaar, in de maanden maart en oktober, is er een coördinatorenberaad, waarin Commissie en coördinatoren de activiteiten bespreken. Jaarlijks wordt er een coördinatoren-uitje georganiseerd.

Er is altijd behoefte aan initiatiefrijke personen om de activiteiten mee te organiseren. Heb je interesse? Meld je dan aan bij de Commissie Radboud Senioren.