Kennispunt

Voor wie is het kennispunt?

Het kennispunt PWO ondersteunt organisaties en instellingen bij onderzoeks- en praktijkgerichte vragen. Zorginstellingen, onderwijsinstellingen en scholen, praktijken en zorggroepen, gemeenten en andere overheidsorganen, stichtingen, verenigingen en vrijwilligersorganisaties kunnen allemaal een beroep op ons doen. Onze studenten kunnen in diverse studieonderdelen met uw vraag aan de slag gaan. Zo kunnen zij u helpen bij het begeleiden van cliënten, het ontwikkelen van onderzoeksinstrumenten, het opstellen van adviesrapporten, het uitvoeren van  kwantitatief en kwalitatief onderzoek, het uitvoeren van literatuuronderzoek, de ontwikkeling van trainingen en het onderzoeken van beleidsvraagstukken.

Voorbeelden

Een greep uit de praktijkvragen waaraan het Kennispunt studenten Pedagogische Wetenschappen of Onderwijswetenschappen heeft gekoppeld:

  • Kan een van jullie studenten een leerling met DCD ondersteunen bij zijn taakaanpak en het opbouwen van zelfvertrouwen?
  • Welke criteria kunnen we het beste hanteren bij de selectie van meerbegaafde leerlingen?
  • Wat is de invloed van het digitaal schoolbord op de interactie in de klas?
  • Wat is het effect van de dyslexiebehandeling op de lees- en spellingvaardigheid van onze leerlingen?
  • Hoe kunnen we coöperatieve werkvormen optimaal inzetten in ons onderwijs?
  • Waar hebben vrouwen uit Afrika behoefte aan bij de opvoeding van hun kinderen in Nederland?
  • Wat is het effect van een ‘droomdag’ van stichting Dream for Kids bij kinderen met een jeugdtrauma?
  • Hoe moet de pedagogische praktijk zich positioneren in het veranderende maatschappelijke veld?

Interesse

Kunnen wij u helpen bij een praktijkvraag of hebt u vragen over het kennispunt, neem dan contact op met dr. Cecile Kuijpers.

Heeft u belangstelling om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek en bij te dragen aan de ontwikkeling van tools voor in de onderwijspraktijk? Bezoek dan de website van het Behavioral Science Institute Onderzoek in de School.

Of lees verder over de werkwijze en deadlines voor het aanmelden van een vraag.