Werkwijze

In verband met de planning van het studieprogramma zijn er twee momenten in het jaar waarop gestart wordt met opdrachten, namelijk september en februari. Vragen die uiterlijk 1 juni zijn ingediend, kunnen bij een succesvolle matching in september door een student worden opgepakt. Voor de startdatum van februari geldt 1 december als deadline voor het indienen van een vraag. Houd er dus rekening mee dat u uw vraag tijdig indient. Soms zijn er mogelijkheden om opdrachten tussentijds uit te voeren, neem daarvoor contact met ons op.

De werkwijze voor het indienen van een praktijkvraag is als volgt:

  1. U dient een vraag in d.m.v. het antwoordformulier.
  2. Wij bekijken of uw aanvraag geschikt is om op te nemen. Mogelijk moet de vraag iets worden aangepast zodat deze binnen een studieonderdeel uitgevoerd kan worden. Daarvoor nemen we contact met u op.
  3. De studieopdracht wordt concreet uitgewerkt.
  4. De opdracht wordt binnen een cursus aangeboden, zodat studenten zich erop kunnen inschrijven.
  5. De opdracht wordt uitgevoerd. U wordt op de hoogte gehouden van de voortgang (meestal door de student zelf).
  6. De opdracht mondt uit in een product dat voldoet aan de eisen van het studieonderdeel en dat voldoet aan uw behoefte. Het eindproduct is conform de richtlijnen van de studie (bijv. de eisen die wij stellen aan een rapport, onderzoeksverslag, instrument, begeleiding, observatie, stage). In sommige gevallen leent het eindproduct zich voor een publicatie of presentatie.