Diagnostiek: van theorie naar praktijk en van praktijk naar theorie

In deze workshop wordt geïllustreerd hoe de masterstudenten begeleid worden in het gebruik van een methodisch model voor het hulpverleningsproces (Diagnostische Cyclus) in de praktijk. Aan de hand van concrete casuïstiek laten we u ervaren hoe dit gaat. We vragen u als deelnemer aan de workshop, net zoals we dat aan onze studenten vragen, om  actief in te participeren.  Voor u wellicht een korte opfriscursus in het verantwoorden van uw taak als scientist-practitioner en voor ons een leerzame ervaring voor het verder aanpassen van het model  aan de praktijk.