It takes 2 to tango

In deze workshop willen wij een project presenteren waarbij praktijk, onderwijs en onderzoek nauw met elkaar samenwerken. Met een aantal praktijkinstellingen hebben we een randomized controlled trial uitgevoerd om de effectiviteit van het ‘Denken en Doen = Durven’ protocol van Susan Boegels bij een groep van angstige basisschoolkinderen te testen. Daarnaast hebben we de audio opnames van kind-therapeut sessies geanalyseerd om inzicht te krijgen in de concrete gedragingen van kind en therapeut die een bijdrage leveren aan het tot stand komen en onderhouden van een vruchtbare werkrelatie. Deze kennis wordt nu omgezet in een trainingsmodule voor (aanstaande) hulpverleners. Dit project was nooit tot stand gekomen zonder medewerking uit de praktijk. We hopen dat de kennis die er nu uit voort komt directe relevantie heeft voor de (onderwijs)praktijk. Deze workshop willen we gebruiken om de opgedane kennis met jullie te delen.

Handout workshop 18 maart (pdf, 3,8 MB)