De rol van blind typen in het onderwijs

Computers zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs. Leerlingen werken steeds meer op de computer, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. Huiswerk en werkstukken moeten digitaal ingeleverd worden en steeds meer toetsen worden digitaal afgenomen.

Dit gaat allemaal gemakkelijker als je blind met 10 vingers kunt typen. Was het al duidelijk dat kinderen die blind kunnen typen veel meer vrije tijd overhouden omdat ze sneller klaar zijn met hun huiswerk, dan hun maatjes die niet blind kunnen typen, nu is uit onderzoek gebleken dat blind typen ook invloed heeft op de taalvaardigheid van kinderen.

Bent u zelf een blind typer of ziet u het belang van blind typen niet in? Wilt u dat uw kinderen/leerlingen leren blind typen? Wilt u dat zelf nog leren? Waarom zou je?

Dit alles wordt besproken in de workshop over blind typen