De rol van woordenschat in begrijpend lezen in de bovenbouw van het basisonderwijs

Het is een vaststaand gegeven dat, wanneer een leerling een tekst leest, hij of zij de betekenis van de individuele woorden moet kennen om de boodschap van de tekst te kunnen begrijpen. Kennis over woorden kan ingedeeld worden in verschillende dimensies. Voorbeelden hiervan zijn het aantal woorden dat een lezer kent, hoe goed de lezer de betekenis van deze woorden kent en hoe goed de lezer weet hoe woordbetekenissen met elkaar verbonden zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat al deze drie dimensies belangrijk zijn voor het begrijpen van een tekst. In de workshop wordt ingegaan op de relatie tussen woordenschat en begrijpend lezen. Naast een stukje theoretische achtergrond worden er praktische tips gegeven die zowel tijdens de begrijpend leeslessen als tijdens zaakvaaklessen (waarbij begrijpend leesvaardigheden enorm van belang zijn) gebruikt kunnen worden.

Hand-out workshop 18 maart (pdf, 1,9 MB)