Succesvolle intelligentie: meer dan goed zijn in rekenen en taal

Bij het bepalen van niveaus van leerlingen wordt vaak uitgegaan van CITO-scores of IQ-scores. Maar geven deze scores wel een goed beeld van de capaciteiten van een leerling? Sommige leerlingen halen wel hoge cijfers, maar hebben problemen met plannen of met samenwerken. Andere leerlingen zijn heel creatief, maar blinken niet uit in taal of rekenen. In mijn promotieonderzoek heb ik gezocht naar mogelijkheden om de ontwikkeling van analytische, creatieve en praktische intelligentie van bovenbouwleerlingen van de basisschool in kaart te brengen en te stimuleren. In deze workshop worden de resultaten van het onderzoek toegelicht. Bovendien zal je aan de hand van opdrachten uit het tijdschrift Vooruit zelf ervaren welk type intelligentie jouw voorkeur heeft. Lukt het jou en je groepsgenoten de opdracht tot een goed einde te brengen door zowel analytisch als creatief en praktisch te denken?

Hand-out workshop 18 maart (pdf, 301 kB)