Waar leiden wij toe op?

In deze workshop wordt nagegaan in hoeverre onze opleiding aansluit bij het werkveld van de orthopedagoog. Heel kort worden de vakken gepresenteerd waarin de klinische beroepsvaardigheden aanbod komen. Sluiten deze vaardigheden nog voldoende aan? Wat is goed, wat ontbreekt, wat is overbodig en wat kan beter? We horen het graag van u!

Handout workshop 18 maart (pdf, 409 kB)