Begeleiden bij Werkplekleren

Spreker: Chris Kroeze
Chris Kroeze is lerarenopleider, adviseur en onderzoeker aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Inhoud Workshop
Vanuit onderzoek bij het werkplekleren van beginnende leraren tijdens hun initiële opleiding zullen een aantal inzichten worden gepresenteerd over begeleiden van werkplekleren en wat deze zouden kunnen betekenen voor verdere uitwerking van begeleidingsprogramma’s van opleidingen. De stelling hierbij is dat in het verder ontwikkelen van de praktijk beter de begeleiding centraal kan worden gezet dan de begeleider. In de presentatie zal worden ingegaan op de definitie(s) van begeleiding, op formele en informele begeleiding, op de functies van begeleiding, op sturing en zelfsturing, en de opbrengst van begeleiding.