Directe Instructie in de lespraktijk

Spreker: Marcel Schmeier
Marcel Schmeier is adviseur taal en rekenen bij Expertis Onderwijsadviseurs en heeft ruime ervaring als leerkracht en intern begeleider in het speciaal en regulier basisonderwijs. Hij weet als geen ander de theorie op een inspirerende wijze te vertalen naar de dagelijkse praktijk in de klas: “Werken aan onderwijskwaliteit doe je door het primaire proces te verbeteren: het lesgeven, en dan met name de instructie.

Inhoud Lezing
Onderwijsonderzoek van de afgelopen eeuw laat bij herhaling zien dat Directe Instructie (DI) het leren van kinderen versnelt en versterkt. Leerlingen beschikken niet alleen over meer kennis, maar ook hun probleemoplossend vermogen en zelfvertrouwen nemen toe als de leerkracht Directe Instructie toepast in de lessen. Hoe ziet het model van Directe Instructie eruit in de dagelijkse praktijk van het klaslokaal? Een lezing die de theorie op inspirerende en concrete wijze verbindt met de praktijk.