Gifted education without gifted students

Spreker: Lianne Hoogeveen
Lianne Hoogeveen is Onderzoeker bij het Centrum Begaafdheidsonderzoek en docent in het Onderwijsinstituut Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde

Inhoud Workshop
Hoe kunnen we goed onderwijs geven aan alle leerlingen, ook leerlingen die, om zich optimaal te ontwikkelen en zich voor te bereiden op hun toekomst, meer uitdaging nodig hebben dan het reguliere onderwijs biedt. Het valt niet mee deze groep te definiëren, wetende dat er geen eenduidige definitie van het fenomeen hoogbegaafdheid bestaat. Binnen deze workshop onderzoeken hoe we, zonder te definiëren en van daaruit te labelen, toch kunnen zorgen voor onderwijs waarbij ook de meest talentvolle leerlingen de doelen die wij, expliciet maar zeker ook impliciet, hebben voor succesvol onderwijs, kunnen bereiken. Daarbij wordt gekeken naar de meest recente modellen, theorieën van en visies op hoogbegaafdheid en onderwijs en naar onderzoeksbevindingen met betrekking tot verschillende onderwijsaanpassingen. Daarnaast worden enkele cliënten van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) voorgesteld, om inzicht te krijgen wat goed onderwijs, of het ontbreken daarvan, betekent voor individuele leerlingen die we tot deze doelgroep zouden kunnen rekenen.