De huidige stand van zaken mbt behandelingen bij angst en depressie

Spreker: Denise Bodden
Denise Bodden is docent binnen het Onderwijsinstituut PWO en onderzoeker binnen het Behavioural Science Institute aan de Radboud Univeristeit

Inhoud Workshop
Angst en depressie behoren tot de meest voorkomende problemen bij kinderen en adolescenten en hebben vergaande consequenties. In huidige maatschappij wordt meer nadruk gelegd op, voor de omgeving belastend, (externaliserend) gedrag en wordt vaak ten onterechte aangenomen dat kinderen en jongeren er vanzelf wel overheen groeien, waardoor het vaak pas laat onderkend wordt. Desalniettemin is er een grote hoeveelheid preventie en interventieprogramma’s gericht op het voorkomen en/of behandelen van angst en depressie bij jeugdigen. Voor praktijkprofessionals is het lastig om in te schatten waarin deze programma’s zich van elkaar onderscheiden, voor welke doelgroepen ze bruikbaar zijn en hoe toepasbaar ze zijn in verschillende sectoren van de Jeugdhulp. Met een consortium van verschillende onderzoeks-, kennisinstituten en praktijkinstellingen hebben we in de eerste fase van een door ZonMw gesubsidieerd project een overzicht gemaakt van alle relevante programma’s en hun kenmerken. Ook hebben we gekeken wat er internationaal bekend is over preventie en behandeling van angst en depressie. In het eerste deel van deze workshop willen we deze kennis delen. In het tweede deel van de workshop willen we de praktijkprofessionals vragen om hun ervaringen omtrent de bruikbaarheid en toepassing van deze programma’s.