Interprofessioneel teamoverleg

Sprekers: Edward van Aarle, Nicole Krol, Iris van Elk en Hubertien Stultiens
De sprekers zijn verbonden als docenten aan het onderwijsinstituut Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde; Iris van Elk is Orthopedagoog in opleiding

Inhoud workshop
De workshop richt zich op deelnemers uit de werkvelden onderwijs, jeugdhulp en jeugd-ggz. Zij maken actief en interactief kennis met het transparant en efficiënt tot stand brengen van een door het hele team gedragen visie op de situatie van een jeugdige. Dit gebeurt in drie fasen.
Gestart  wordt met een kort intakegesprek. Dit gebeurt live, met  een 'echte' moeder: een ervaren professionele rollenspeelster in communicatietrainingen.
Daarna wordt op een gestructureerde, en toch open manier de interprofessionele  teamvisie ontwikkeld.
De workshop besluit met een transparante terugkoppeling op de kwaliteit van het bereikte teamresultaat, waarin ook de inzichten van de moderne sociale psychologie aan bod komen.

Vanwege de gekozen gestructureerde opzet  is er een maximum aantal deelnemers van twintig.