Pedagogische Ethiek

Spreker: Femke Takes
Femke Takes is docent Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde, en werkzaam bij  het Centrum voor Ethiek van de Radboud Universiteit

Inhoud workshop
In het programma pedagogische ethiek leren studenten zich kritisch te verhouden tot aannamen en waarden in pedagogische theorie, -praktijk en -beleid. Er is aandacht voor ethische en fundamentele vragen die horen bij het denken over opvoeding. Een belangrijk onderdeel van de opleiding is de stage, waarin studenten leren om in een organisatie de normatieve dimensie van pedagogisch beleid te onderzoeken en om hierover te adviseren. De stages zijn divers en praktijkgericht, bijvoorbeeld bij gemeenten, zorginstellingen en kenniscentra. In deze workshop staat de vraag centraal hoe deze filosofische benadering kan bijdragen aan de pedagogische praktijk .