Adaptief Engels Leren in de Brugklas

Spreker: Evelien Mulder MSc

Engels is een van de meest gesproken talen ter wereld en wordt wereldwijd door meer mensen als tweede taal gesproken dan als eerste taal. Er zijn echter grote individuele verschillen tussen Nederlandse brugklasleerlingen die Engels leren als tweede taal op school. De ene leerling heeft een grote woordenschat, maar heeft moeite met grammatica; de ander kan bijvoorbeeld juist snel technisch lezen, maar vindt begrijpend lezen lastig.
In mijn promotie onderzoek breng ik deze individuele verschillen in kaart en kijk ik hoe hierop ingespeeld kan worden met adaptieve software. Deze adaptieve software bestaat uit computeropdrachten die zich steeds aanpassen aan het niveau van de leerling, waardoor deze altijd op het eigen niveau Engels kan oefenen.

Tijdens de workshop laat ik wat verschillende leerlingprofielen zien, bespreek ik hoe het adaptief leren in zijn werk gaat en toon ik wat voorlopige resultaten en tot slot is er ruimte voor discussie over adaptief Engels leren.

Zie ook: https://decorrespondent.nl/7675/het-onderwijsverhaal-van-dit-moment-is-toch-echt-wat-genuanceerder-zou-je-kunnen-zeggen/609801775-456d3c1f