Gezond verstand in zorg en onderwijs

Spreker: prof. dr. Jan Bransen

Voor het werkveld lijkt een netwerkochtend op de universiteit een mooie gelegenheid om op de hoogte gehouden te worden van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en van de implicaties daarvan voor de praktijk. Zouden die wetenschappelijke inzichten echter ook een negatieve impact kunnen hebben op het werkveld?

Ik zal betogen van wel en zal daarbij aandacht besteden aan het onderscheid tussen theorie en praktijk. Dat is een vervelend en misleidend onderscheid dat de afstand tussen universiteit en werkveld eerder vergroot dan verkleint. We hebben dat onderscheid echter helemaal niet nodig om elkaar te begrijpen. Om goed op elkaar af te stemmen hoeven we ons namelijk alleen te herinneren dat we allemaal mensen zijn die stuk voor stuk beschikken over een cruciaal vermogen dat in het sociale domein belangrijker is dan wetenschappelijke kennis: gezond verstand.

Meer informatie over het werk van Jan Bransen is te vinden op https://www.janbransen.nl/