Methodisch inzetten van lichaamstaal in de behandeling van kinderen met gedragproblemen

Spreker: Sonja Graafstal MSc

Werkt u met jongeren met gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen op het gebied van communicatie, contact of hechting? Levert een cognitieve of verbale aanpak niet het gewenste resultaat? In deze presentatie vertel ik u meer over een methodiek, gebaseerd op lichaamstaal en beweging, dat ontwikkeling stimuleert en gedragsverandering teweeg kan brengen bij jongeren.

In de workshop wil ik laten zien op welke manier lichaamstaal methodisch ingezet kan worden bij jongeren met probleemgedrag. We doen dit door te kijken naar de lichaamstaal, ofwel de beweging van de jongere in relatie tot de opvoeder/therapeut/hulpverlener. Dit is de meest primaire vorm van communicatie, vergelijkbaar met de ouder-baby interactie. Op basis van inzichten uit die primaire vorm van communicatie kunnen we in veel gevallen de ontwikkeling van jongeren bevorderen.

Deze methodiek is gebaseerd op 30 jaar praktische ervaring met jongeren met uiteenlopende problematieken, zoals autisme, LVB, VG, ADHD en andere gedragsproblemen. Op dit moment loopt er een promotieonderzoek naar deze methodiek en wordt de methodiek voor het 5e jaar op rij met succes gedoceerd aan derdejaarsstudenten orthopedagogiek. Voor mensen in het werkveld wordt de cursus in mei 2018 gegeven aan het Radboud Centrum voor Sociale Wetenschappen: www.rcsw.nl/IMRO

Graag zie ik u bij de workshop en vertel ik meer over de Interactie Methodiek voor Relationele Ontwikkeling, een EBL-benadering. Er is tevens gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen.