PWO Netwerkochtend 2019

Op vrijdag 5 april  zal het onderwijsinstituut PWO wederom de jaarlijkse netwerkochtend voor alle stage/instellingsbegeleiders en alumni van de opleidingen Pedagogische wetenschappen en Onderwijswetenschappen organiseren.

Het programma zal bestaan uit een plenaire lezing, gevolgd door een aantal workshops waaruit deelnemers kunnen kiezen.

In de zijbalk is het mogelijk om u tot en met 1 april aan te melden voor deze gratis netwerkochtend.

De indeling van de ochtend is als volgt:

08.30 - 09.00 uur: Inloop met koffie en thee in Hal Spinzagebouw
09.00 - 10.00 uur: Plenaire lezing door Evelien Kroesbergen:
Aandachtsproblemen en afleidbaarheid: Positief of negatief voor het leerproces?

Workshops ronde 1:10:15 - 11.00 uur

Sophie Grun en Nicole Swart: Diagnostisch toetsen van begrijpend leesvaardigheden: van toets naar praktijk

Maartje Radstaake: Bepaling van de Communicatieve Competentie

Workshop ronde 2: 11.15 - 12.00 uur

Kim Cordewener en Erik Meester: Missie en visie van de opleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO)

Femke van Abswoude: Het benutten van impliciet motorisch leren in de praktijk

Workshop ronde 3: 12.15 - 13.00 uur

Liza van den Bosch: Begrijpend lezen bij eentalige en tweetalige leerlingen: Inzichten in leesprestaties, leesontwikkeling en leesprocessen.

Joyce Gubbels: PISA en PIRLS: lezen in internationaal perspectief

Lunch: 13.00 - 14.00 uur in Grotius gebouw


Aanmelden
De inschrijving is gesloten