Aandachtsproblemen en afleidbaarheid: Positief of negatief voor het leerproces?

Professor dr. Evelyn Kroesbergen

Om goed te kunnen leren, hebben kinderen executieve functies nodig. Die helpen hen hun aandacht te richten op belangrijke informatie en hun aandacht vast te houden tijdens de les of het maken van huiswerk en niet afgeleid te raken. Daarnaast komt er steeds meer aandacht voor creatieve probleemoplossingsvaardigheden, om kinderen te helpen zich voor te bereiden op de toekomst en problemen op te leren lossen waarvoor nog geen oplossing voorhanden is. Daarvoor is het echter nodig dat ze hun gedachten laten afdwalen, dat ze zich juist niet afsluiten voor externe prikkels maar de informatie uit hun omgeving waarnemen en inzetten in het creatieve denkproces. Afgeleid gedrag kan dus juist heel positieve effecten hebben. In deze lezing wordt aan de hand van recent wetenschappelijk onderzoek ingegaan op de relatie tussen executieve functies, creativiteit en leren.