Begrijpend lezen bij eentalige en tweetalige leerlingen: Inzichten in leesprestaties, leesontwikkeling en leesprocessen.

Liza van den Bosch, MSc

In het basisonderwijs is er een aanzienlijk aantal leerlingen dat thuis geen of weinig Nederlands spreekt en leert lezen in hun tweede taal. Bekend is dat veel tweede-taallezers, ondanks een goede technische leesvaardigheid, problemen ondervinden bij begrijpend lezen. Al in de onderbouw van de basisschool, waar leren lezen centraal staat en teksten nog relatief eenvoudig zijn, hebben tweede-taallezers een behoorlijke achterstand in begrijpend lezen op hun eentalige klasgenoten. Aangezien begrijpend lezen een essentiële vaardigheid is, zowel op school als daarbuiten, is het van groot belang onderzoek te doen naar de problemen die tweede-taallezers ervaren. In deze workshop bespreek ik de bevindingen van mijn promotieonderzoek dat gericht is op begrijpend lezen bij eentalige en tweetalige (Turks-Nederlandse) leerlingen in groep 4 en 5. Welke factoren zijn van belang, hoe verloopt de leesontwikkeling en hoe ziet het leesproces van deze leerlingen eruit? Dit zijn de vragen die aan bod komen, gevolgd door een discussie over de implicaties voor de onderwijspraktijk.