Het benutten van impliciet motorisch leren in de praktijk

Femke van Abswoude
Presentatie (pdf, 2,1 MB)

Het is belangrijk dat kinderen voldoende bewegen en goed leren bewegen. Het recente rapport van de Inspectie voor het Onderwijs laat echter zien dat de beweegvaardigheden van kinderen in de afgelopen 10 jaar achteruit zijn gegaan. Daarnaast zijn er verschillende groepen kinderen die altijd al achter lopen op het gebied van motoriek, zoals kinderen met DCD of kinderen met een motorische beperking. Het is van belang dat ook voor het aanleren van motorische vaardigheden leermethodes worden gebruikt die goed aansluiten bij de mogelijkheden van verschillende kinderen. Vanuit de literatuur en ook in de praktijk is er steeds meer aandacht voor impliciete leermethodes, maar hoe sterk is nou eigenlijk het bewijs voor deze methodes? Voor welke kinderen zouden deze methodes het meest geschikt zijn? En hoe kan je deze methodes toepassen in de praktijk? Tijdens deze workshop zal ik resultaten delen uit ons programma ‘Meedoen met Sport’ waarin verschillende leermethodes zijn onderzocht en waarin de vertaalslag naar de praktijk is gemaakt in de vorm van een boek vol met voorbeelden. Ook zal er ruimte zijn om de verschillende leervormen kort uit te proberen, om ervaringen uit te wisselen en om te bespreken of en hoe verschillende methodes in de eigen praktijk kunnen worden toegepast.