Bepaling van de Communicatieve Competentie

Dr. Maartje Radstaake

Iedereen die zich niet voldoende kan uiten via spraak heeft baat bij Ondersteunde Communicatie (OC). Met OC bedoelen we het gehele scala aan communicatieve modaliteiten die spraak kunnen ondersteunen of vervangen: van eenvoudige gebaren tot volledig gevulde spraakcomputers met woordvoorspelling. Bij het zoeken naar en implementeren van een geschikt OC-middel is het belangrijk te weten wat de huidige communicatiecompetentie van een cliënt is. In deze workshop zullen we zowel veelgebruikte (bv. ComVoor) als nieuwe meetinstrumenten bespreken (o.a. Communicatiematrix / C-Billt). Naast uitleg per meetinstrument kijken we ook naar a) hoe deze meetinstrumenten gebruikt kunnen worden bij het starten en evalueren van een OC-traject, b) het belang van alle communicatieve functies en c) hoe te modelleren.