Diagnostisch toetsen van begrijpend leesvaardigheden: van toets naar praktijk

Sophie Gruhn en Nicole Swart
Presentatie (pdf, 586 kB)

Goed ontwikkelde begrijpend leesvaardigheden zijn enorm belangrijk voor een succesvolle onderwijsloopbaan op elk niveau. Begrijpend lezen is echter een complexe vaardigheid waarbij verschillende factoren een rol spelen, denk bijvoorbeeld aan technisch lezen, woordenschat en het kunnen leggen van verbanden tussen zinnen en tekstdelen. Leerlingen kunnen daarom ook om verschillende redenen moeite hebben met het begrijpen van een geschreven tekst. Samen met Cito, het Expertisecentrum Nederlands en ITTA hebben we een diagnostische computertool ontwikkeld die deze verschillende deelvaardigheden en het algemene leesniveau in samenhang met elkaar toetst. Resultaten van deze toets geven inzicht in de relatieve zwakke en sterke vaardigheden van een leerling in de vorm van een leesprofiel. Tijdens de workshop maken jullie kennis met de ontwikkelde tool, gaan we kort in op de verschillende leesprofielen en gaan jullie zelf aan de slag met het ontwikkelen van lesactiviteiten op basis van deze profielen. Deze activiteiten leiden wellicht direct tot nieuwe ideeën voor in de praktijk. Tenslotte is er ruimte voor discussie over de implementatie van de tool in de praktijk en het nut van het uitgebreid toetsen van leesvaardigheden in het basisonderwijs.

Zie ook: https://decorrespondent.nl/3926/waarom-maatwerk-altijd-tot-meetwerk-leidt/299012436008-5c096909