Missie en visie van de opleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO)

Kim Cordewener en Erik Meester
Presentatie (pdf, 1,2 MB)

Deze workshop start met enkele prikkelende stellingen over huidige spanningsvelden binnen het primair onderwijs. De discussie hierover vormt vervolgens de inleiding op een presentatie van de missie en visie van de volledig academische lerarenopleiding ‘Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs’. Na afloop van deze workshop heeft u een beeld van deze spanningsvelden en weet u hoe hier binnen PWPO mee omgegaan wordt.

Workshopleiders: Kim Cordewener - opleidingscoördinator & Erik Meester – stagecoördinator