Curriculumtheorie en -ontwerp in de master PWPO

Sprekers: prof. dr. Anna Bosman & Erik Meester

Samenvatting workshop:
Terwijl dit jaar ons eerste cohort volledig academisch opgeleide basisschoolleraren van de bachelor PWPO afstudeert, zijn we alweer druk met de ontwikkeling van het masterprogramma PWPO. De beoogde master PWPO is naast bevoegd leraar met excellente pedagogisch-didactische kennis en vaardigheden (op microniveau; het klaslokaal) ook in staat om op mesoniveau (de school als geheel) wetenschappelijk onderbouwde curriculumherzieningen te ontwikkelen, tot uitvoering te brengen en te evalueren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het (her)ontwerp van de leerlijn rekenen, het vormgeven van burgerschapsonderwijs, het schoolbreed implementeren van een gedragsprotocol, de oriëntatie op en selectie van (nieuwe) lesmethodes, het ontwikkelen van een gezamenlijke werkwijze voor sociaalemotionele en morele vorming, enzovoorts. De master PWPO zou in één woord kunnen worden omschreven als ‘curriculumexpert’ of meer metaforisch geformuleerd: als ‘onderwijskundig architect’. In deze sessie presenteren we het eerste ontwerp (in concept) van deze master en gaan we in gesprek over de belangrijkste inhoudelijke thema’s die daarin aan bod zouden moeten komen.