De delict-analyse in de forensische praktijk

Spreker: Jean-Paul Robbertz MSc

Samenvatting workshop:

In de forensische (orthopedische)praktijk worden jongeren behandeld die een strafbaar feit hebben gepleegd. De analyse van het gepleegde delict neemt een centrale plek in bij de diagnostiek en heeft tevens een therapeutisch doel. Wat analyseer je precies bij een delictanalyse? Op welke wijze geeft de delictanalyse input voor het behandeltraject? En kan een delictanalyse ook nuttig zijn buiten de forensische jeugdzorg? In de workshop informeert Jean-Paul Robbertz (GZ-psycholoog en docent van de masterrichting forensische orthopedagogiek) de deelnemers over zijn kennis en ervaring met delictanalyses en wisselt gedachten uit over de toepasbaarheid daarvan in de zorg voor jeugdigen.